Instalacje elektryczne

Instalacje elektryczne w budynkach

  • Wykonawstwo instalacji elektrycznych oświetleniowych, gniazd wtykowych i zasilania urządzeń
  • Wykonawstwo instalacji odgromowych oraz połączeń wyrównawczych
  • Wykonawstwo rozdzielnic elektrycznych oraz szaf sterowniczych
  • Pomiary ochronne instalacji
  • Przeglądy instalacji zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego


Instalacje elektryczne maszyn produkcyjnych

  • Wykonanie instalacji elektrycznych zasilających dla maszyn produkcyjnych
  • Wykonanie tras kablowych
  • Wykonanie okablowania zasilającego oraz sterowniczego dla urządzeń
  • Wykonanie szaf zasilająco- sterowniczych
  • Wykonanie pomiarów ochronnych